رای خدا …

یک رای باشد، اما رای خدا …

همین کافیست تا نوجوان ۱۶-۱۷ ساله ای که تا دیروز فقط برای بچه‌محل‌هایش شناخته شده بود، امروز بشود رئیس … رئیس جمهور “کشور نفس‌های مطمئنه”!

خدا هم کشاورز است …
انسان می‌کارد، فرشته می‌چیند!
اینجا هم یکی از مزارع خداست؛
قطعه ۲۹، بهشت زهرا
/ ۱۹ خرداد ۱۳۹۲

بعضی مواقع باید سر مردم داد بزنی!

بعضی مواقع باید سر مردم داد بزنی … باید بیدارشان کنی!
اگه نیتت خالص باشه، شاید در مقابل این فریاد زدن ها، تشویق هم بشوی!
تشویقی که با هزار تا تعریف و تمجید بیهوده هم حاصل نمیشد … .

——–

Maximus: Are you not entertained? Are you not entertained? Is this not why you are here? (Gladiator)